• Huvudmeny

Järntorgets förskola

Järntorgets förskola ligger centralt i Nora i anslutning till Järntorgsskolan.

Avdelningar

Vi leker, lär och utvecklas på tre avdelningar; Solen, Regnbågen och Stjärnan. På Solen och Regnbågen går barn som är 1-4 år och på Stjärnan 5-åringar. Vi samarbetar mellan avdelningarna främst vid öppning och stängning, men även vid andra tillfällen under veckan, t.ex. vid utelek, firande av högtider och andra aktiviteter.

Inriktningar/pedagogik

Vår verksamhet ska präglas av trygghet, lekfullhet och glädje. Vi vill erbjuda barnen omsorg, respekt och lärande genom engagerade pedagoger, inspirerande miljöer, lättillgängligt material och ett rikt utbud av olika aktiviteter. Vi försöker så långt det är möjligt utgå från barnens egna tankar och nyfikenhet när vi planerar vår verksamhet och försöker erbjuda barnen en variation av material för lek och lärande.

Järntorgets förskola ligger centralt i Nora i anslutning till Järntorgsskolan. Närheten till skolan gör att vi har tillgång till matsal, där vi äter våra måltider, och till gymnastiksal som vi också använder regelbundet. Att vi äter våra måltider i en egen del av skolans matsal har den positiva effekten att vi inte behöver avbryta pågående lek och aktivitet inne på avdelningarna när vi ska äta. Vi kan ta en paus och sedan fortsätta efter måltiden.

Utomhus har vi en egen inhägnad gård med asfalterad cykelväg, gräskulle, sandlådor och en liten avdelning med lekredskap. När det passar oss och våra behov kan vi använda skolgårdens möjlighet till gungor och klätterställningar, främst för de äldre barnen på Stjärnan. 

Varje dag samverkar vi med föräldrar genom samtal vid lämning/hämtning. Vi bjuder också in alla föräldrar på förskolan till föräldraråd två gånger per år. Då finns möjlighet att samtala om förskolans verksamhet i ett mer övergripande perspektiv och diskutera olika utvecklingsmöjligheter. Vår ambition är att då och då kunna erbjuda intressanta teman, med inbjudna gäster, på föräldrarådet. Vi tar gärna emot tips på olika teman.

Vi har arbetat fram en verksamhetsplan för 2014/2015 med prioriterade mål. Läs den gärna genom att klicka på rubriken i vänstermenyn.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. I vänsterspalten finns information om vilka pedagoger som arbetar på de olika avdelningarna och deras Epostadress. Du kan också kontakta förskolechef Andreas Jonsson, kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

Förskolans verksamhet regleras i våra nationella styrdokument, främst Skollag och Läroplan för förskolan.

”Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet”

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-03-05