• Huvudmeny

Järntorgets förskola

Verksamheten består av ca 90 barn och 15 pedagoger. Barnen är uppdelade i två 1-4-års grupper och en 5-årsgrupp. Avdelningarna heter Solen, Regnbågen och Stjärnan.

Förskolans lokaler är belägna i före detta klassrum på Järntorgsskolan. Närheten till skolan gör att vi har tillgång till gymnastiksal och barnen äter alla sina måltider i en "egen del" av matsalen. Att barnen äter i en särskild matsal upplevs som positivt då pågående arbeten inne på avdelningarna inte behöver avslutas för att göra plats för maten.
 
Arbetet med barnen utgår till stor del från barnens egna tankar, idéer, intressen och önskemål. Detta är år utgångspunkt som vi sedan bygger vidare på.  

Innemiljön
Förskolan är väl utrustad med digitalkameror, digitala fotoramar, datorer och "digitala klassrum." Vår vision är att kunna erbjuda barnen stor variation av material för lek och lärande, sådant som barnen inte har hemma.  

Utemiljön
Förskolan har en stor "egen" gård med asfalterad cykelväg, gräskulle, sandlådor, "skog" och en liten avdelning med lekredskap. Vi har också tillgång till skolgården med gungor och klätterställningar.
 
Förskolan är en mångkulturell förskola med barn/familjer från ett flertal olika länder.
 
"Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur-arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet." (Lpfö 98/10)

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-08-04