Visit Nora

Föreläsning, Obemärkta kvinnor – okända män

Torsdag 16 mars kl. 18.30

Anita Maria Karlsson talar om sin bok ”Obemärkta kvinnor – okända män”. En förstudie om ett litet förlossningshem i Järnboås på 1920-talet ledde till många frågor. Hur vanligt var det med obemärkta kvinnor? Vart reste de gravida kvinnorna som ville föda i hemlighet?

Det har funnits förlossningshem i hus på landet och i lägenheter i staden, barnmorskor som hade en-två sängar hemma och kunde ta emot dessa kvinnor. Runt sekelskiftet 1800/1900 föddes knappt 800 barn av okända mödrar varje år varav de flesta i storstäderna. Hur stort är mörkertalet?

Istället för att fördjupa sig i statistik har föredragshållaren samlat in berättelser för att få kännedom om dessa kvinnor och förlossningshemmen och detta har resulterat i en bok som finns till försäljning (om nytrycket hunnit komma till författaren).

Inträde 50 kr inklusive kaffe med dopp.

Plats: Nora bibliotek

Arrangör: Nora Släktforskarförening

Nora kommun
noraturistbyrå

Nora Turistbyrå, Järnvägsgatan 1 | Postadress: 713 31 NORA | Tfn: 0587-811 20 | info@nora.se