Nora kommun,  713 80 Nora                Tel: 0587-810 00                               Bankgiro          Organisationsnr
Besöksadress: Prästgatan 15              E-post: nora.kommun@nora.se          203-2258         212000-2007     
Om Webbplatsen   |   Webbkarta   |   För kommunanställda