• Huvudmeny

Aktuella frågor i kommunen

Här finns korta redovisningar om aktuella frågor i kommunen

Kommunfakta 2015

Nu finns aktuell statistik för Nora kommun 2015 från SCB

Länk till Kommunfakta>>

Busshållplats

Planarbete för Nora
Översiktsplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny förskola vid Hagby ängar. Via ”byggbloggen” kan du följa byggprocessen av den nya förskolan.

Länk till Byggbloggen>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Busshållplats

Redovisning av enkät Invånarna erbjöds att tycka till om vilka utvecklings­områden man ville prioritera.
Se resultatet>>

SCB:s Befolkningsstatistik kv 1- 2 och 3, 2015 och
 Folkmängd 2015-06-30

Läs befolkningsstatistik>>

Busshållplats

Nora torget, oktober 2014

Planer finns för en om­byggnad av torget. Än så länge är inget beslutat taget för ombyggnad. Läs mer, se skisser och lämna synpunkter.>>

Projekt Samverkan i Bergslagen augusti 2014

Norr-kommunerna ser över möjligheterna till utökat samarbete. Syftet med projektet är att se över den nuvarande verksamheten samt undersöka om fler områden kan vara aktuella att samverka kring. Läs mer om projektet

Utveckling av södra stadskärnan

Se ideskiss

Ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen

Ägardirektiv för kommunala bolag.

Informationsägare: Stöd & service
Sidan uppdaterad: 2017-05-15

BKT

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon: 0587-55 00 40
E-post: servicecenter@sbbergslagen.se
Webb: sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet (BKT)

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se (BKT)
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.

Sam­hälls­byggnadsförvaltning och nämnd (BMB)
Kungsgatan 41 (G:a Kirurgen)länk till annan webbplats
711 30 Lindesberg
Telefon: 0587 - 55 00 40
E-post: info@sbbergslagen.se (BMB)
Ansvarsområden: Miljö- och byggfrågor, Fysisk planering, Livsmedels­kontroll, Energi- och klimat­rådgivning, Kart- och mätnings­verksamhet.