• Huvudmeny

Dricksvatten från Vättern - framtidsprojektet Vätternvatten!

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Flera kommuner i Örebro län har eller riskerar att få problem med sitt dricksvatten och/eller saknar reservvatten.
Åtta av länets kommuner gått samman för att ta reda på om, och i så fall hur, det är lämpligt att ta dricksvatten från sjön Vättern – projekt Vätternvatten. Det är  Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.

Kommunerna tar sitt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter som sjöar eller åar. Klimatförändringar, städernas utbredning, läckage från jord- och skogsbruk med mera ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Redan idag är det tidvis problem med vattenkvaliteten i länets olika åar och sjöar. Många kommuner saknar också en reservvattentäkt, ifall den ordinarie vattentäkten blir otjänlig.

Vättern är en av Sveriges djupaste och klaraste sjöar. Vätterns goda vattenkvalitet gör sjön mycket lämplig som huvudvattentäkt till kommunerna i Örebro län.

Ett långsiktigt arbete

Arbetet med att utreda möjligheten att ta dricksvatten från Vättern har pågått sedan 2008. En borrad bergtunnel har efter tekniska utredningar visat sig vara den bästa lösningen. Tunneln skulle sträcka sig knappt fyra mil genom en kärna av i huvudsak granit.

Om planerna blir verklighet byggs ett nytt vattenverk utanför Hallsberg. Vattnet transporteras sedan vidare i länet via vattenledningar. Några av de nuvarande vattentäkterna kommer att finnas kvar och fylla en viktig funktion som reservvatten. På så vis får kommunerna det robusta system som saknas idag.

Under 2017 kommer deltagande kommuner att ta ställning till om de ska bilda ett gemensamt bolag som ska driva arbetet vidare. Sedan startar en formell process med bolagsbildning och att ansöka om tillstånd.

Dricksvatten från Vättern kan därför bli verklighet omkring år 2030.

Läs mer om projekt Vätternvatten hos länsstyrelsen Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunchefen
Sidan uppdaterad: 2017-05-31